กิจกรรมเดินป่าในประเทศไทย ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ รักการผจญภัยเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากจำนวนผู้ประกอบธุรกิจเดินป่าในประเทศไทย ที่มีไม่ต่ํากว่า 200 รายในปี 2549 หรือการเติบโตของ สื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเดินป่าและจัดการนําเที่ยวเดินป่าในทุกภูมิภาคของปัจจัยหลักที่ประเทศ
ปัจจัยหลักที่ทําให้กิจกรรม เดินป่าในประเทศไทยได้รับ ความนิยม นั่นเป็นเพราะมีแหล่ง ท่องเที่ยวเพื่อประกอบกิจกรรม ที่น่าสนใจ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณเส้นศุนย์สูตร ผืนป่าในเมืองไทยจึงเป็นป่า เขตร้อน ที่รวมความหลาก หลายทางชีวภาพเอาไว้ เป็นป่าเขตร้อนที่สําคัญแห่ง หนึ่งของโลก มีพืชพันธุ์และ สัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ หลาย ชนิดเป็นพืชและสัตว์เฉพาะถิ่น ที่พบได้เพียงไม่กี่แห่ง หรือแห่ง เดียวในโลก ในขณะที่สภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม สภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็นตลอดปี ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบน ยอดดอย ความท้าทาย ความรู้สึกได้ผจญภัยในผืนป่าดิบที่แตกต่างจากป่าโปร่งในป่าของประเทศแถบตะวันตกประสบการณ์ที่ได้หลังประกอบกิจกรรมเดินป่าในเมืองไทยจึง เป็นประสบการณ์ที่แตกต่าง อย่างมีสีสัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น เสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักเดินป่า จากทั่วทุกสารทิศให้มุ่งหน้ามา เดินป่าในประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวเดินป่าใน ประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า พื้นที่อนุรักษ์เหล่านี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการ จัดการท่องเที่ยวเดินป่าเพื่อ ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ โดยมี เป้าหมายให้การท่องเที่ยว นําไปสู่แนวคิดในการช่วย อนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามมา ในขณะเดียวกันพื้นที่ก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีหน่วยงานราชการเป็นผู้บริหารจัดการดูแล ดังนั้นการเข้าไปประอกบกิจกรรมเดินป่าในพื้นที่เหล่านี้จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การท่องเที่ยวเดินป่าในแต่ละครั้งได้รับประสบการณ์ที่ดี ไม่ทำลายทรัพยากรการท่องเที่ยว และเพื่อให้การเดินป่าแต่ละครั้งยังคงความบริสุทธิ์ของผืนป่าเอาไว้ให้นักเดินทางต่อๆไปได้ซึมซับความงดงามและความประทับใจเช่นเดียวกันนี้ การรู้จักเตรียมตัวและเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง รวมถึงวิธีการเดินป่าอย่างมืออาชีพ จึงจำเป็นพอๆกับการเตรียมร่างกายให้แข็งแรงพร้อมรับในทุกสภาพเส้นทาง

เส้นทางเดินป่าแนะนำ

พิชิตยอดเขาหลวง ตระการตาหลังคาแดนใต้

ยอดเขาหลวงได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลังคาแห่งแดนใต้”

อ่านรายละเอียด
อาบแสงตะวัน บนยอดดอยม่อนจอง

ความอลังการของทุ่งหญ้าสีทองที่ทอดตัวตามแนวสันเขาจรดยอดดอย และภาพของทิวสนที่ธรรมชาติวาดไว้ให้แก่ขุนเขาพร้อมต้นกุหลาบพันปีที่บานสะพรัง

อ่านรายละเอียด
แอบอิงเมฆลอย บนยอดดอยผ้าห่มปก

เส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดดอยผ้าห่มปก ซึ่งมีความสูงเป็นอันดับสองของแดนสยาม

อ่านรายละเอียด
เหยียบเมฆบนยอดฝามี ย่ำป่าโบราณแห่งแดนใต้

ยอดฝามี เป็นยอดเขาสูงในผืนป่าดิบชื้นอันยิ่งใหญ่บนเทีชือกเขาหลวง อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

อ่านรายละเอียด
สุนทรียภาพแห่งทุ่งหญ้า บนทางเดินเขาช้างเผือก

เส้นทางเดินป่าเขาช้างเผือก เป็นเส้นทางเดินป่าบนสันเขาที่รายล้อมไปด้วยอาณาจักรของทุ่งหญ้าและหญ้าข้าวป่าที่เขียวชอุ่มในฤดูฝน

อ่านรายละเอียด
เยือนป่าโบราณแห่งตะวันออก บนยอดเขาสอยดาวใต้

เส้นทางเดินป่าสู่ยอดเขาสอยดาวใต้ ต้องผ่านหน้าผา ซึ่งเป็นจุด ชมวิวอันงดงามถึง 3 แห่ง

อ่านรายละเอียด